31 Wǒ bìjiāng wǒde nǎohèn dǎo zaì nǐ shēnshang , jiāng wǒ liè nù de huǒ pēn zaì nǐ shēnshang . yòu jiāng nǐ jiāo zaì shàn yú shā miè de chùleì rén shǒu zhōng .