13 Nǐ céng zaì Yīdiàn shén de yuán zhōng , peìdaì gèyàng bǎoshí , jiù shì hóngbǎoshí , hóng bì xǐ , jīn gāng shí , shuǐ cāng yù , hóngmǎnǎo , bìyù , lánbǎoshí , lǜbǎoshí , hóng yù , hé huángjīn . yòu yǒu jīng mĕi de gǔ dí zaì nǐ nàli , dōu shì zaì nǐ shòu zào zhī rì yùbeì qí quán de .