12 Zaì hé zhèbiān yǔ nàbiān de àn shang bì shēng zhǎng gè leì de shùmù . qí guǒ kĕ zuò shíwù , yèzi bù kū gān , guǒzi bú duàn jué . mĕi yuè bì jié xīn guǒzi , yīnwei zhè shuǐ shì cóng shèng suǒ liú chūlai de . shù shang de guǒzi bì zuò shíwù , yèzi nǎi wèi zhì bìng .