5 Yòu liáng le yī qiā zhǒu , shuǐ biàn chéng le hé , shǐ wǒ bùnéng tāng guō . yīnwei shuǐshì zhǎng qǐ , chéngwéi kĕ de shuǐ , bùkĕ tāng de hé .