Yuēhànfúyīn 1:8

8 Tā bú shì nà guāng , nǎi shì yào wèi guāng zuò jiànzhèng.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice