13 Fù lǎo a , wǒ xiĕ xìn gĕi nǐmen , yīnwei nǐmen rènshi nà cóng qǐchū yuán yǒude . shàonián rén nǎ , wǒ xiĕ xìn gĕi nǐmen , yīnwei nǐmen shèng le nà ĕ zhĕ . xiǎozi men nǎ , wǒ céng xiĕ xìn gĕi nǐmen , yīnwei nǐmen rènshi fù .