YuēShūyàjì 11:17

17 Cóng shàng Xīĕr de Hālā shān , zhídào Hēimén shān xià Lìbānèn píngyuán de Bālìjiādé , bìngqiĕ qín huò nàxiē dì de zhū wáng , jiāng tāmen shā sǐ .