YuēShūyàjì 13:8

8 Mǎnáxī nà bàn zhīpaì hé Liúbiàn , Jiādé èr zhīpaì yǐjing shòu le chǎnyè , jiù shì Yēhéhuá de púrén Móxī zaì Yuēdànhé dōng suǒ cìgĕi tāmende ,