YuēShūyàjì 14:15

15 Xībǎilún cóng qián míng jiào Jīlièyàbā . yà bā shì Yànà zú zhōng zuì zūn dà de rén . yúshì guó zhōng taìpíng , méiyǒu zhēng zhàn le .