YuēShūyàjì 14:14

14 Suǒyǐ Xībǎilún zuò le Jīníxǐ zú Yéfúní de érzi Jiālè de chǎnyè , zhídào jīnrì , yīnwei tā zhuān xīn gēn cóng Yēhéhuá Yǐsèliè de shén .