16 Yòu xià dào Xīnnènzǐ yù duìmiàn shān de jǐn bian , jiù shì Lìfáyīn yù bĕibiān de shān . yòu xià dào Xīnnèn yù , tiē jìn Yébùsī de nánbiān . yòu xià dào yǐn luó jié .