YuēShūyàjì 21:13

13 Yǐsèliè rén jiāng Xībǎilún , jiù shì wù shārén de taó chéng hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gĕi le jìsī Yàlún de zǐsūn . yòu gĕi tāmen Lìná hé shǔ chéng de jiāo yĕ ,