YuēShūyàjì 21:27

27 Yǐsèliè rén yòu cóng Mǎnáxī bàn zhīpaì de dì yè zhōng jiāng Bāshān de gē lán , jiù shì wù shārén de taó chéng hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gĕi le Lìwèi zhīpaì Géshùn de zǐsūn . yòu gĕi tāmen bǐ shī Tílā hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gōng liǎng zuò chéng .