YuēShūyàjì 22:28

28 Suǒyǐ wǒmen shuō , rìhòu nǐmen duì wǒmen , huò duì wǒmen de hòurén zhèyàng shuō , wǒmen jiù kĕyǐ huídá shuō , nǐmen kàn wǒmen lièzǔ suǒ zhú de tán shì Yēhéhuá tán de yàngshì . zhè bìng bú shì wéi xiàn Fánjì , yĕ bú shì wèi xiàn biéde jì , nǎi shì wéi zuò nǐ wǒ zhōngjiān de zhèngjù .