YuēShūyàjì 7:9

9 Jiānán rén hé zhè ddì yīqiè de jūmín tīngjian le jiù bì wéi kùn wǒmen , jiāng wǒmen de míng cóng dì shàng chúmiĕ . nàshí nǐ wéi nǐde dà míng yào zĕnyàng xíng ne .