Compare Translations for Haggai 1:14

14 The Lord stirred up the spirit of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, the spirit of the high priest Joshua son of Jehozadak, and the spirit of all the remnant of the people. They began work on the house of Yahweh of Hosts, their God,
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the LORD of hosts, their God,
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work in the house of the LORD of hosts, their God,
14 This is how God got Zerubbabel, Joshua, and all the people moving - got them working on the Temple of God-of-the-Angel-Armies.
14 So the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the LORD of hosts, their God,
14 So the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua son of Jozadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the LORD Almighty, their God,
14 So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God,
14 So the LORD sparked the enthusiasm of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the enthusiasm of Jeshua son of Jehozadak, the high priest, and the enthusiasm of the whole remnant of God’s people. They began to work on the house of their God, the LORD of Heaven’s Armies,
14 And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God,
14 And Jehovah stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work on the house of Jehovah of hosts, their God,
14 And the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, ruler of Judah, was moved by the Lord, as was the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the rest of the people; and they came and did work in the house of the Lord of armies, their God.
14 The LORD moved the spirit of Judah's governor Zerubbabel, Shealtiel's son, and the spirit of the high priest Joshua, Jehozadak's son, and the spirit of all the rest of the people. Then they came and did work on the house of the LORD of heavenly forces, their God,
14 The LORD moved the spirit of Judah's Governor Zerubbabel, Shealtiel's son, and the spirit of the High Priest Joshua, Jehozadak's son, and the spirit of all the rest of the people. Then they came and did work on the house of the LORD of heavenly forces, their God,
14 ADONAI roused the spirit of Z'rubavel the son of Sh'alti'el, governor of Y'hudah, and the spirit of Y'hoshua the son of Y'hotzadak, the cohen hagadol, and the spirits of all the rest of the people; so that they came and began to work on the house of ADONAI-Tzva'ot their God.
14 And Jehovah stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked at the house of Jehovah of hosts, their God,
14 Und Jehova erweckte den Geist Serubbabels, des Sohnes Schealtiels, des Landpflegers von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes; und sie kamen und arbeiteten am Hause Jehovas der Heerscharen, ihres Gottes,
14 The Lord inspired everyone to work on the Temple: Zerubbabel, the governor of Judah; Joshua, the High Priest, and all the people who had returned from the exile. They began working on the Temple of the Lord Almighty, their God,
14 The Lord inspired everyone to work on the Temple: Zerubbabel, the governor of Judah; Joshua, the High Priest, and all the people who had returned from the exile. They began working on the Temple of the Lord Almighty, their God,
14 The LORD inspired them [to rebuild his house]. So Zerubbabel (who was the son of Shealtiel and was governor of Judah), the chief priest Joshua (who was the son of Jehozadak), and the faithful few who returned from Babylon began working on the house of the LORD of Armies, their God.
14 The LORD stirred up the spirit of Zerubbavel, the son of She'alti'el, governor of Yehudah, and the spirit of Yehoshua, the son of Yehotzadak, the Kohen Gadol, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the LORD of Hosts, their God,
14 And the LORD woke up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked in the house of the LORD of the hosts, their God,
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work in the house of the LORD of hosts, their God,
14 And Yahweh stirred up the spirit of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and did [the] work on the house of Yahweh of hosts, their God,
14 Und der HERR erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Sealthiels, des Fürsten Juda's, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen übrigen Volkes, daß sie kamen und arbeiteten am Hause des HERRN Zebaoth, ihres Gottes,
14 The Lord stirred up Zerubbabel son of Shealtiel, the governor of Judah, and Joshua son of Jehozadak, the high priest, and all the rest of the people who were left alive. So they came and worked on the Temple of their God, the Lord All-Powerful.
14 So the LORD stirred up the spirits of Zerubbabel, the governor of Judah, and the high priest Jeshua. He also stirred up the rest of the people to help them. Then everyone began to work on the temple of the LORD who rules over all. He is their God.
14 And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God,
14 And the Lord stirred up the spirit of Zorobabel the son of Salathiel governor of Juda, and the spirit of Jesus the son of Josedec the high priest, and the spirit of all the rest of the people: and they went in, and did the work in the house of the Lord of Hosts their God.
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerub'babel the son of She-al'ti-el, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehoz'adak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the LORD of hosts, their God,
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerub'babel the son of She-al'ti-el, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehoz'adak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the LORD of hosts, their God,
14 Dit is die stad, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en buiten mij is geen meer; hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van het gedierte! Een ieder, die daardoor trekt, zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen.
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and began work on the house of the LORD of hosts their God,
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and began work on the house of the LORD of hosts their God,
14 et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel filii Salathihel ducis Iuda et spiritum Iesu filii Iosedech sacerdotis magni et spiritum reliquorum de omni populo et ingressi sunt et faciebant opus in domo Domini exercituum Dei sui
14 et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel filii Salathihel ducis Iuda et spiritum Iesu filii Iosedech sacerdotis magni et spiritum reliquorum de omni populo et ingressi sunt et faciebant opus in domo Domini exercituum Dei sui
14 And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and performed work in the house of the LORD of hosts, their God,
14 Yahweh stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of Yahweh of Hosts, their God,
14 And the Lord raised the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, duke of Judah, and the spirit of Joshua, the great priest, the son of Josedech, and the spirit of the remnants of all people; and they entered, and made work in the house of the Lord of hosts, their God. (And the Lord raised up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the ruler, or the governor, of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedech, the High Priest, and the spirit of the remnants of all the people; and they went, and began to work on, or to rebuild, the House of the Lord of hosts, their God.)
14 And Jehovah doth stir up the spirit of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they come in, and do work in the house of Jehovah of Hosts their God,

Haggai 1:14 Commentaries