Compare Translations for Haggai 1:13

13 Haggai, the Lord's messenger, delivered the Lord's message to the people, "I am with you"-the Lord's declaration.
13 Then Haggai, the messenger of the LORD, spoke to the people with the LORD's message, "I am with you, declares the LORD."
13 Then spake Haggai the LORD'S messenger in the LORD'S message unto the people, saying, I am with you, saith the LORD.
13 Then Haggai, God's messenger, preached God's Message to the people: "I am with you!" God's Word.
13 Then Haggai, the messenger of the LORD , spoke by the commission of the LORD to the people saying, " 'I am with you,' declares the LORD ."
13 Then Haggai, the LORD’s messenger, gave this message of the LORD to the people: “I am with you,” declares the LORD.
13 Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, "I am with you, says the Lord."
13 Then Haggai, the LORD ’s messenger, gave the people this message from the LORD : “I am with you, says the LORD !”
13 Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, saying, I am with you, says the Lord.
13 Then spake Haggai Jehovah's messenger in Jehovah's message unto the people, saying, I am with you, saith Jehovah.
13 Then Haggai, whom the Lord had sent to give his words to the people, said, I am with you, says the Lord.
13 Then Haggai, the LORD's messenger, gave the LORD's message to the people: I am with you, says the LORD.
13 Then Haggai, the LORD's messenger, gave the LORD's message to the people: I am with you, says the LORD.
13 Hagai the messenger of ADONAI conveyed this message of ADONAI to the people: "'I am with you,' says ADONAI."
13 Then spoke Haggai, Jehovah's messenger, in Jehovah's message unto the people, saying, I am with you, saith Jehovah.
13 Da sprach Haggai, der Bote Jehovas, vermöge der Botschaft Jehovas, zu dem Volke und sagte: Ich bin mit euch, spricht Jehova.
13 Then Haggai gave the Lord's message to the people: "I will be with you - that is my promise."
13 Then Haggai gave the Lord's message to the people: "I will be with you - that is my promise."
13 Then Haggai, the messenger of the LORD who had received the LORD's message, said to the people, "I am with you, declares the LORD."
13 Then Haggai, the LORD's messenger, spoke in the LORD's message to the people, saying, "I am with you," says the LORD.
13 Then spoke Haggai the ambassador of the LORD in the embassy of the LORD unto the people, saying, I am with you, said the LORD.
13 Then spake Haggai the LORD'S messenger in the LORD'S message unto the people, saying , I am with you, saith the LORD.
13 And Haggai the messenger of Yahweh spoke to the people with the message of Yahweh, saying, " 'I [am] with you' {declares} Yahweh."
13 Da sprach Haggai, der Engel des HERRN, der die Botschaft des HERRN hatte an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der HERR.
13 Haggai, the Lord's messenger, gave the Lord's message to the people, saying, "The Lord says, 'I am with you.'"
13 I was the LORD's messenger. So I gave his message to the people. I told them, "The LORD announces, 'I am with you.' "
13 Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, saying, I am with you, says the Lord.
13 And Aggeus the messenger of the Lord, as one of the messengers of the Lord, spoke, saying to the people: I am with you, saith the Lord.
13 Then Haggai, the messenger of the LORD, spoke to the people with the LORD's message, "I am with you, says the LORD."
13 Then Haggai, the messenger of the LORD, spoke to the people with the LORD's message, "I am with you, says the LORD."
13 Dit is die stad, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en buiten mij is geen meer; hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van het gedierte! Een ieder, die daardoor trekt, zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen.
13 Then spoke Haggai, the LORD'S messenger, in the LORD'S message unto the people, saying, "I am with you, saith the LORD."
13 Then spoke Haggai, the LORD'S messenger, in the LORD'S message unto the people, saying, "I am with you, saith the LORD."
13 et dixit Aggeus nuntius Domini de nuntiis Domini populo dicens ego vobiscum dicit Dominus
13 et dixit Aggeus nuntius Domini de nuntiis Domini populo dicens ego vobiscum dicit Dominus
13 Then spoke Haggai the LORD'S messenger in the LORD'S message to the people, saying, I [am] with you, saith the LORD.
13 Then Haggai, Yahweh's messenger, spoke in Yahweh's message to the people, saying, "I am with you," says Yahweh.
13 And Haggai, a messenger of the Lord, of the messengers of the Lord, said to the people, and spake, I am with you, saith the Lord. (And Haggai, a messenger of the Lord, with the message of the Lord, spoke to the people, and said, I am with you, saith the Lord.)
13 And Haggai, messenger of Jehovah, in messages of Jehovah, speaketh to the people, saying: `I [am] with you, an affirmation of Jehovah.'

Haggai 1:13 Commentaries