3 Then said Jeremiah unto them, Thus shall ye say to Zedekiah: