Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Génesis 42:31

31 pero nosotros le dijimos: “Somos hombres honrados, no espías.