Jó 9:8

8 Só ele estende os céuse anda sobre as ondas do mar.