Josué 8:32

32 Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a Lei que Moisés havia escrito.