Salmos 66:4

4 Toda a terra te adorae canta louvores a ti,canta louvores ao teu nome”.