10 Destruirei o podera de todos os ímpios,mas o poder dos justos aumentará.