356 (6:20) Ben Tzuph Ben Elkanah Ben Machat Ben Amasai,