13 But you, Achim b’Moshiach, do not lose chozek in well-doing.