151 (16) For I wait for Thee, Hashem; Thou wilt hear, Adonoi Elohai.