30 Or vi fu guerra continua fra Roboamo e Geroboamo.