16 Abramo aveva ottantasei anni quando Agar gli partorì Ismaele.