17 Entonces se fué Mardochêo, é hizo conforme á todo lo que le mandó Esther.