4 Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente.