33 Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden.