36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;