3 En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving.