12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.