5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.