20 Zo zond Achab onder alle kinderen Israels, en verzamelde de profeten op den berg Karmel.