12 Zij riepen een vasten uit; en zij zetten Naboth in de hoogste plaats des volks.