14 Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Naboth is gestenigd en is dood.