29 Alzo toog de koning van Israel en Josafat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead.