12 Toen zeide Salomo: De HEERE heeft gezegd, dat Hij in donkerheid zou wonen.