13 Kanaan nu gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,