14 En den Jebusiet, en den Amoriet, en den Girgasiet,