35 En de kinderen van Ezau: Elifaz, Rehuel, en Jehus, en Jaelam, en Korah.