37 De kinderen van Rehuel waren Nahath, Zerah, Samma en Mizza.