39 De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.