44 En Bela stierf, en Jobab regeerde in zijn plaats, een zoon van Zerah, van Bozra.