16 En David was toen in de vesting en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem.