28 Ira, de zoon van Ikkes, de Thekoiet; Abiezer, de Anathothiet;