43 Hanan, de zoon van Maacha, en Josafat, de Mithniet;