45 Jediael, de zoon van Simri, en Joha, zijn broeder, de Tiziet;